Evan McEachran wins Dew Tour slopestyle skiing title

Evan McEachran wins Dew Tour slopestyle skiing title