PyeongChang 2018: Women’s moguls, Day 2

PyeongChang 2018: Women’s moguls, Day 2